فروش سازمانی

«بسمه تعالی»

دراتی با تکیه بر تجربیات متعدد قبلی در خصوص تامین پوشاک سازمان ها و شرکت ها ،به لحاظ سهولت ،سرعت و رضایتمندی کارکنان سازمان خریدار ،روش های عمده ذیل را به منظور تامین پوشاک مورد نیاز سازمان ها پیشنهاد مینماید و آمادگی دریافت پیشنهادات سازمانهای متقاضی عقد قرارداد جهت تامین پوشاک را نیز دارد.

 

الف ارایه بن خرید دراتی

این بن ها به صورت بن (کاغذی)خریدمبلغ دار در مبالغ دلخواه قابل ارایه است که از آنها میتوان در کلیه فروشگاههای دراتی و برای همه محصولات فروشگاه به منظور خرید استفاده نمود.

این بن ها بی نام و با تاریخ اعتبار واگذار میشود که تاریخ اعتبار آن توافقی میباشد.

 

ب- امکان واگذاری کارت اشتراک الکترونیکی خرید دراتی

قابلیت تعریف چندین حواله خرید همزمان با مبالغ یا درصد تخفیف های متنوع روی یک کارت

هر حواله دارای تاریخ اعتبار ،مبلغ ،درصد، فروشگاه معین و مجاز و ... میباشد.

کارت ها میتواند بنام فرد صادر شود و غیر قابل واگذاری باشد .

باتوجه به اختصاص کارت به کد اشتراک فرد ،امکان تعریف تاریخ تولد ،شماره تلفن و سایر مشخصات وجود دارد و با توجه به اینکه کلیه خریدهای مشتری در سابقه این کارت ثبت میشود،مزایایی به مشتری تعلق میگیرد که طبیعتا سازمان متبوع برای آن هزینه ای پرداخت نخواهد کرد ،از قبیل :

دریافت هدیه و تخفیف

دریافت هدیه معادل درصدی از خریدهای قبلی

امکان شارژمجدد درخواست سازمان متبوع ،در کمترین زمان و بدون نیاز به صدور مجدد بن و توزیع آن بین کارکنان که طبیعتا از صرف زمان وهزینه جلوگیری می نماید.

امکان شارژ کارت ها در مبالغ متنوع

محرمانه بودن مبالغ شارژ کارت ها با توجه به عدم درج مبلغ روی کارت که این موضوع برای سازمان هایی که در نظر دارند مبالغ هدایا برای رده های مختلف سازمانی متفاوت باشد، حائز اهمیت است.

 

ج-تعریف حواله خرید

در این روش ،طبق توافقات کتبی آن سازمان با دراتی میتوان حواله خریدی در سامانه فروش دراتی تعریف نمود که طبق آن کارکنان سازمان میتوانند با شرایطی خرید نمایند و تمام یا بخشی از آن خرید (با توجه به سقف تعیین شده و سایر ضوابط تعریف شده و توافق شده) بعدا توسط سازمان پرداخت گردد.

 

دوخت سفارشی:

در این روش سفارش دهنده ،پارچه ،رنگ و طرح را انتخاب نموده و پس از سایزگیری یا ارایه سایز کارکنان ،دراتی نسبت به انجام دوخت به صورت تک دوزی اقدام مینماید امکان ارایه پارچه این روش مناسب سازمانهایی است که نیاز به لباس فرم دارند .

ارائه پارچه توسط سفارش دهنده و دوخت توسط دراتی نیز وجود دارد سازمان سفارش دهنده میتواند تامین پارچه راخود تهیه کند یا تهیه آن را به دراتی واگذار نماید .

 

       آدرس فروشگاههاي دراتي :

  1. فروشگاه الغدير         : قزوين  سه راه خيام ، مجتمع تجارى الغدير
  2. فروشگاه تي جي من   : قزوين سه راه خيام ، مجتمع تجارى الغدير
  3. فروشگاه خيام شمالى : قزوين خيام شمالى ، روبروي بانك ملي                        
  4. فروشگاه بلوار شمالى  : قزوين بلوار شمالى ، نبش كوچه 47                                 
  5. فرشگاه چهار راه خيام : قزوين چهارراه خيام و بوعلى                                       
  6. فروشگاه رشت          : رشت گلسار بلوار گيلان
  7. فروشگاه زنجان         :زنجان سعدي شمالي نبش مجتمع الماس شهر 

امور قراردادها               09121821221 - درافشاني

                                    09198485860- ابراهيمي